Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

22 okt. 2010 ble vi Achilles sertifisert


22 okt. 2010 ble vi Achilles sertifisert
Achilles jqs er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører på en enkel og enhetlig måte gis mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører som samlet representerer et årlig marked på ca. 80 milliarder kroner.

Ordningen er utviklet for å dekke de fleste anskaffelsesbehov hos de deltagende selskapene. Det er disse selskapenenes målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i denne kvalifikasjonsordningen.

Kvalifikasjonsordningen bygger på etableringen av EU's indre marked og EØS avtalen. Lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitetene i olje- og gasselskaper med utvinningsstillatelse på norsk og Dansk kontinentalsokkel krever at tilbydere av varer og tjenester velges ut på basis av objektive kriterier og basert på offentlig utlysing av konkurranse i eøs området. En felles kvalifikasjonsordning for leverandører representerer en sofistikert måte for oljeselskapene å harmonisere sine interne anskaffelsesprosedyrer med disse internasjonale reglene for offentlig anskaffelse.

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, evaluere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av oppdragsgivere verden over. De etablerer og administrerer kjøper-leverandør communities, og skaper sterke og langsiktige nettverk innen de sektorene de er aktive. Tjenester for bærekraftige anskaffelser gir nye forretningsmuligheter for innkjøpere og leverandører, og bidrar samtidig til å redusere risikofaktorer i forsyningskjeden.

Achilles ble etablert i norge i 1990 og har i dag kontorer over hele verden.

Hva er achilles se video
http://www.achilles.com/upload/explainer/achilles%20professional%20procurement.html

Gå til achilles for nærmere info:
http://www.achilles.com/no/achilles-norge/

Tilbake


 

SkypeID: cba-cross_border_alliance