Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Egenmelding

Vennligst velg din konsulent (*):
Arbeidstakers navn:(*):
Ditt navn (*):
Din postadresse, postnummer, sted (*):
E-Post:(*):
Arbeidstakernummer (*):
Oppdragsnummer (*):
Fødselsdato(*):
EGEN SYKDOM – jeg har vært fraværende p.g.a. sykdom fra og med(*):
 til og med 
BARNS SYKDOM - jeg har vært fraværende p.g.a. barns sykdom fra og med :
 til og med 
Barnets navn: Fødselsdato 
Har du omsorg for flere enn 2 barn under 12 år?
  JA 
  NEI  
Er du alene om omsorgen for barna?
  JA 
  NEI  
Dato:
For å kunne benytte egenmelding må du ha vært ansatt i 2 måneder. De første 30 dager av ansettelsen dekkes ikke sykepenger. Dette i følge norsk lov. Er du syk før og etter fri dager, taes også disse med, er du syk fredag og mandag må du ha legeattest.
SkypeID: cba-cross_border_alliance