Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Fravær

Svært ofte oppstår behovet for vikarhjelp på grunn av sykefravær hos en kunde. Skulle derimot du som vikar bli syk, skal du ALLTID melde fra om dette senest en halv time før arbeidsstart samme dag. Slik kan vi ordne med en erstatning for deg, samt sørge for riktig utbetaling av sykelønn og utfylling av egenmeldingsskjema.

Egenmeldingsskjema må signeres av deg første arbeidsdag etter fravær. Dersom gyldig egenmeldingsskjema ikke er signert, regnes dette som ugyldig fravær og sykelønn blir ikke utbetalt.

Regler for bruk av egenmelding:

 1. Du må ha vært i et oppdrag uten opphold i 2 måneder før en egenmelding kan benyttes. Det forutsettes da at du har meldt fra om sykdommen ved første fraværsdag.
 2. Du har rett til 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode.
 3. En egenmelding gjelder for inntil 3 dagers fravær.
 4. Lørdager og søndager regnes med som fravær.
 5. Det må gå 16 dager mellom hver egenmelding.
 6. Dersom sykdommen varer lenger enn 3 dager må det foreligge sykemelding fra lege fra første arbeidsdag etter egenmeldingens utløp.
 7. Er du syk før og etter fri dager regnes også disse med.
 8. Er du syk f.o.m fredag t.o.m mandag må du ha legeattest.

Regler for sykepenger:

 1. Du må ha vært ansatt og i et oppdrag sammenhengende i 4 uker før sykemelding gir rett til sykepenger.
 2. Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag.
 3. Det er en betingelse at melding om sykefraværet er gitt din konsulent hos CBA Fagformidling ved første fraværsdag og at lege er kontaktet samme dag.
 4. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.
 5. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes kun for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.
 6. Original sykemelding må være CBA Fagformidling i hende senest tre virkedager etter første fraværsdag.
 7. CBA Fagformidling betaler kun sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

Fyll ut egenmeldingskjema og faks eller send i posten: Egenmeldingsskjema

SkypeID: cba-cross_border_alliance