Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Timelister

Det kan kanskje være vanskelig å fylle ut timelisten første gang. Ta heller kontakt med oss for å få hjelp enn at lønnen blir feil eller forsinket p.g.a. mangelfullt utfylt timeliste. Det er derfor viktig at du som medarbeider fyller ut timelisten korrekt og TYDELIG.

Timelisten danner grunnlaget for riktig fakturering av kunden og riktig lønnsutbetaling til deg. Timelisten må signeres av deg og den ansvarlige hos oppdragsgiver. Når timelisten er signert er den bindende.

Timelistene må være CBA Fagformidling i hende hver mandag innen kl 12.00. Timelister eldre enn 6 uker er ikke gjeldende. For sent innleverte timelister blir utbetalt ved neste lønnskjøring. Utbetaling av lønn er etterskuddsvis tirsdag hver uke.

Ønsker du å melde feil i forbindelse med timelistene, ta kontakt med din personalkonsulent eller fyll ut skjemaet: Melde feil på timelister

Viktig:

  • Det er ditt ansvar og få attestert timelistene av deg og oppdragsgiver.
  • Timelisten er unik for spesifikt oppdrag.
  • Oppdragsnummeret øverst må samsvare med oppdragsnummeret i oppdragsbekreftelsen din.
  • Timelisten er din garanti for riktig lønn og kan ikke benyttes av andre medarbeidere.
  • Navn kan ikke strykes ut og endres. Mangler du timelister, kontakt din konsulent.
  • Overtid må avtales med oppdragsgiver/ kunde i hvert enkelt tilfelle. Dette må registreres av medarbeider og attesteres av oppdragsgiver/kunde i egne felt på timelisten.
  • Timelister som ikke mottas innen tidsfrister (se kalender på venstre side) kommer ikke med på lønnskjøringen. Disse timene utbetales ved neste lønning.
  • Timelister som ikke er attestert av deg og oppdragsgiver er ikke godkjent og vil ikke bli med på noen lønnskjøringer før de er attestert av deg og oppdragsgiver.
  • Husk det er ditt ansvar og få attestert timelistene av deg og oppdragsgiver.
SkypeID: cba-cross_border_alliance