Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Yrker innen Bygg & Anlegg

Byggfag:
  • Anleggsmaskinfører
  • Betong- og grunnarbeider
  • Flislegger
  • Forskalingssnekker
  • Gulvlegger
  • Himlingsmontør
  • Håndlanger
  • Jernbinder
  • Kranfører
  • Murer
  • Montør
  • Rivningsarbeider
  • Steinfagarbeider
  • Tømrer
  • Vaktmester
Tekniske Byggfag:
  • Byggtapetserer
  • Håndlanger
  • Industrimaler
  • Isolatør
  • Kobber- og blikkenslager
  • Maler
  • Rørlegger
  • Taktekker
Trearbeiderfag
  • Håndlanger
  • Industritapetserer
  • Møbeltapetserer
  • Snekker

I tillegg kan vi også tilby fagarbeidere til bygg og anlegg som:

  • Bakkemannskap
  • Platearbeidere
  • Sveisere

Yrker innen Mekaniske fag

Kjøretøyfag:
  • Bilberger
  • Bilglassrutemontør
  • Billakkerer
  • Bilmekaniker - lette kjøretøy
  • Bilmekaniker - tunge kjøretøy
  • Bilskadeoperatør/Biloppretter
  • Karosserimaker
  • Motormekaniker
  • Motorsykkelreparatør
  • Reservedelsekspeditør
  • Sykkelreparatør
Arbeidsmaskinfag:
  • Anleggsmaskinreparatør
  • Kranfagarbeidere
  • Landbruksmaskinmekaniker
Maskinfag:
  • Maskinarbeider/CNC-operatør
  • Verktøymaker
Plate- og Sveisefag:
  • Industrirørlegger
  • Platearbeider
  • Sveiser
Elektromekaniske fag:
  • Automatikkmekaniker
  • Finmekaniker
  • Industrimekaniker
  • Låssmed
Transportfag:
  • Terminalarbeider
  • Yrkessjåfør
SkypeID: cba-cross_border_alliance